Hotărâri ale Consiliului Local 2019

H 20 H 21 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 32 H 34 H 35 H 36 H 37 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 46 H 47 H 48 H 49 H 50 H.33 H.38